Skoči na glavno vsebino

Kurikulum za vrtce bralno kulturo uvršča v področje jezika, seveda pa se dejavnosti za njeno spodbujanje prepletajo tudi z ostalimi področji. Branje najmlajšim je zelo dobra spodbuda za njihov zdrav psihosocialni in govorni razvoj, za razvoj empatije in nenazadnje tudi učnih sposobnosti, ki jih otrok potrebuje kasneje v življenju.

Zaradi naštetega in še mnogih drugih pozitivnih učinkov se v Vrtcu Zarja zelo dobro zavedamo pomena branja, zato izbiri in nakupu otroške literature namenjamo posebno pozornost že vrsto let. V vseh enotah imamo knjižnice s kakovostno otroško literaturo, tako domačih kot tujih avtorjev. Manjše knjižnice so na voljo otrokom tudi v vsakem oddelku, naj bo to knjižna polica, kotiček ali zaboj s knjigami, do katerih imajo otroci dostop ves čas. Nekatere knjige so stalno prisotne, druge pa se menjajo oz. dodajajo glede na tematiko, ki jo v skupini obravnavajo. Zelo dobrodošlo in seveda pozitivno je tudi sodelovanje z Osrednjo knjižnico Celje, kjer vsako leto obogatimo naše aktivnosti, nadgradimo ali pa se podamo povsem novim izzivom naproti.

V vrtcu si še posebej prizadevamo, da vzgojitelji z otroki vsak dan prebirajo knjige, naj bo to  v jutranjem ali dopoldanskem času, med počitkom ali pri oddajanju, skratka izkoristimo vsako ponujeno priložnost. Zavedamo se, da so pravljice hrana za otrokovo dušo saj mu dajejo v simbolični obliki sporočila o tem, kako naj se ukvarja s problemi in kako naj brezskrbno odraste do zrelosti. Pravljice pogosto pomagajo otroku izživeti stiske in strahove ter omogočajo, da odrasli lažje razumejo otrokov način razmišljanja.

V vseh teh letih potekajo po naših enotah vrtca in v vseh oddelkih različni bralni projekti oz. projekti, ki povezujejo vzgojitelje, otroke in starše ob branju, saj se zavedamo, da ravno z branjem slikanic poglabljamo in razvijamo pozitivni odnos ter medsebojne interakcije med vsemi udeleženci.

V letošnjem vrtčevskem letu smo »Zarjinega bralčka«, naš interni obogatitveni program knjižne vzgoje, nadgradili s sodelovanje v projektu »Polet s knjigo«, ki ga bomo nekoliko podrobneje predstavili na zaključnih roditeljskih sestankih.

Poleg omenjenega smo v okviru zastavljenih ciljev s področja jezika v vseh oddelkih izvedli anketo (za starejše otroke) in opazovanja ter spremljanja (za mlajše otroke) bralne kulture v našem vrtcu. Na osnovi le teh smo kot prvo aktivnost uvedli tako imenovane ZARJINE BRALNE URICE, ki so jih v popoldanskem času izvedli strokovni delavci posameznih skupin. Odziv tako s strani otrok kot tudi staršev je bil zelo pozitiven in zato si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da bomo s to prakso nadaljevali ter vnašali tovrstna srečanja v redni program naše knjižne vzgoje. Izraz ‘knjižna’ je uporabljen premišljeno, kajti izraz ‘književna’ vzgoja bi pomenil samo literarno vzgojo.«

Nekaj utrinkov iz srečanj si lahko ogledate v galeriji. Upamo, da bomo s tem pritegnili in spodbudili tudi ostale starše, da se nam boste pridružili na kakšni naslednji bralni urici.

“Knjige so kot sanje, ki jih držimo v rokah.” (Neil Gaiman) 

Ravnateljica, Mateja Obrez

Dostopnost